Open source

  Oplossingen voor uw veiligheid en controle


 

Open source, het duurzame transparante alternatief voor software onder niet vrije licentie. Zet de stap naar werken onder vrije licenties en draag bij aan de ontwikkelingen voor de toekomst.

De bakermat van software en hardware ontwikkeling

Voordat bekende bedrijven de markt van software beheersten was open source het startpunt van alle ontwikkelingen op IT-gebied. Software werd gezamenlijk ontwikkeld en gratis verspreid totdat de commerciële waarde werd erkend. Echter is de open source ontwikkeling nooit tot stilstand gekomen.

Open source betekend dat de software volledig transparant en vrij beschikbaar is om te gebruiken, aanpassen en verspreiden. Oftewel: de broncode is in te zien en de software is gratis te gebruiken.

Odoo tekst en afbeelding blok
Odoo afbeelding en tekstblok

Betrouwbaar en kwalitatief hoogstaand

Onterecht wordt software zonder aanschafprijs soms geassocieerd met een beperkte kwaliteit en veiligheid. Het tegendeel is waar. Open source software wordt doorgaans vanuit intrinsieke motivatie gerealiseerd door de meest getalenteerde programmeurs en software ontwikkelaars. Het is dan ook niet verrassend dat alle grote bedrijven en fabrikanten bijdragen in de ontwikkeling van open source software, die zij ook zelf gebruiken in hun producten. Doordat de broncode volledig transparant is kan de kwaliteit ten aller tijden gecontroleerd worden. 

Wie maakt deze software?

Open source software wordt gecreëerd op basis van samenwerking en doorontwikkeling. Vaak zijn grote gemeenschappen betrokken bij projecten die leiden tot baanbrekende software, bestaande uit individuen, communities en bedrijven. Samen werken zij aan oplossingen. Vanuit de overtuiging van de kracht van samenwerking participeert Smoose ook in dergelijke projecten. Zo dragen we bij aan de ontwikkeling van diverse open source solutions als Zimbra, Odoo, Ubuntu en Ubuntu Touch. Ons personeel draait mee in de communities en Smoose maakt financiële middelen beschikbaar om de ontwikkeling te versnellen.

Odoo tekst en afbeelding blok
Odoo afbeelding en tekstblok

Voorwaarde voor Vrijheid

Als voorstander van open source vinden wij vrijheid heel belangrijk. Vrijheid voor de software gebruiker in de volgende vier vormen, zoals deze ook door de GNU-organisatie wordt beschreven.

  1.  De vrijheid om het programma te gebruiken voor elk doel.

  2. De vrijheid om te bestuderen hoe het programma werkt en aan te passen aan uw behoeften (De toegang tot de broncode is hiervoor een voorwaarde.).

  3. De vrijheid om te verspreiden zodat je anderen ermee kan helpen.

  4. De vrijheid om het programma te verbeteren, en te publiceren zodat iedereen er voordeel bij heeft. (De toegang tot de broncode is hiervoor een voorwaarde.)

Keuzevrijheid is van essentieel belang. Iedere persoon en ieder bedrijf moet zelf de keuze kunnen maken om al dan niet gebruik te maken van bepaalde producten en services.

Privacy & veiligheid

Een ander voorkomend misverstand is de gedachte dat open source software minder veilig is dan de gelicenceerde software. Echter komen virussen en trojan horses veel minder vaak voor.  Linux systemen zijn gebouwd voor netwerken en hebben een bewezen track-record voor de algemene veiligheid. Dit betekent niet dat Linux volledig immuun is, maar dat de systeemarchitectuur veel minder kwetsbaar voor aanvallen. Ook uw privacy is in veel grotere mate gewaarborgd. Open source laat geen backdoors en geheimen toe. De broncode is open en dus volledig transparant. Alles is zichtbaar en kan worden gecontroleerd en hersteld. Kwetsbaarheden zijn door software ontwikkelaars snel op te sporen en gezien de bekende open source producten door een groot aantal personen ontwikkeld worden, vindt voortdurend controle plaats.

 

Odoo tekst en afbeelding blok

Benieuwd naar hoe de Smoose open source solutions kunnen worden geïntegreerd in uw bedrijfsvoering?